साधारण लेखपढ जानेका हरुलाई साउदी अरेवियामा रोजगारको अवसर बिभिन्न पोष्ट हरुमा नेपली कामदारको माग ! मासिक तलव रु ३२ हजार देखि ५८ हजार सम्म हुने (सम्पुर्ण जानकारी सहित )

साधारण लेखपढ जानेका हरुलाई साउदी अरेवियामा रोजगारको अवसर बिभिन्न पोष्ट हरुमा नेपली कामदारको माग ! मासिक तलव रु ३२ हजार देखि ५८ हजार सम्म हुने (सम्पुर्ण जानकारी सहित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *